logo Entrenant Futbol
Les activitats favorites

Triangle de control i passada

Aquesta activitat la vaig agafar d'en Carles Romagosa quan treballava amb el seu equip aleví al FC Barcelona i des de llavors cada temporada la faig servir. Es tracta d'una roda de passades amb una progressió en el treball que es fa. És una bona activitat per a totes les edats.

triangle de control-passada

Segons l'edat i nivell valoreu les distàncies entre cons, el número de jugadors amb pilota que poseu al primer con i el temps de cada tasca

Per l'exemple posaré 3 fases d'aquest treball. En la primera, la més senzilla, el primer jugador amb pilota fa una passada al seu company de la dreta, en el segon con, i va al seu lloc. Aquest jugador del segon con fa un control orientat i fa el mateix: passada al jugador del tercer i anar al seu lloc. El jugador del tercer con finalment fa un control orientat i condueix fins al con de sortida. Un cop fetes algunes rodes, canviem la sortida cap a l'esquerra per fer el treball amb aquesta cama.

En la segona fase - vegeu la imatge de sota -, començant altre cop per la dreta, el jugador en el segon con farà una desmarcada de suport (línia blanca inferior), rebrà passada des del primer, i li tornarà, completant la paret; llavors superarà con per rebre altre cop des del primer (línia blanca superior). Finalment el jugador del tercer con farà el mateix procés amb el del segon i conduirà al con d'inici. Un cop fetes algunes rodes repetirem sortint per l'esquerra, com en la primera fase.

Important en edats inicials o amb nivell baix indicar als jugadors que sempre han d'estar de cara a la pilota i no donar-li l'esquena després de la primera paret quan tornen a desmarcar

paret al triangle de control-passada

Finalment, en la tercera fase es produeix una variació de la segona que consisteix en jugar amb el jugador del tercer con - vegeu la imatge de sota, línies blanques = moviments, línies grogues = passades -, seguint el mateix procediment.

tercer al triangle de control-passada

Es poden fer moltes variacions en aquesta activitat. Podem canviar la composició si convertim el triangle en un rombe afegint una posició:

posició afegida al triangle de control-passada

O bé incloure components tàctics i/o de coordinació. Per exemple, afegint elements per fer desmarcades de suport a llocs específics per després superar amb una paret el mateix jugador o amb el tercer, segons el costat on desmarqui, per exemple.

variant del triangle de control-passada

Hi ha moltes possibilitats per adaptar l'activitat als objectius i continguts que volgueu treballar.

Andreu Vigo, 2021.

Agraïments per a Carles Romagosa