logo Entrenant Futbol
Les activitats favorites

Aquesta activitat és una adaptació al futbol del joc clàssic. És un joc on els esportistes es diverteixen de valent i a la vegada fan un bon treball aprofitant els elements del futbol que s'introdueixen. En aquesta versió es va augmentant la dificultat del joc afegint elements progressivament.

Per a l'exemple, inicialment disposem dos equips de 4 jugadors que per començar es numeren d'1 a 4 sense que un equip conegui la numeració de l'altre, com en el joc tradicional. Disposem també de porteria amb porter, i marquem amb cons la zona de sortida per a cada equip. En el mig de l'espai entre els equips es on situem la pilota. Nosaltres ens situem també al mig i fora de l'espai amb més pilotes.

joc del mocador

El joc comença cada cop que cridem un número de l'1 al 4 i els dos jugadors implicats van per la pilota i el que aconsegueix la possessió juga l'1 contra 1 amb l'objectiu de fer gol a la porteria. Quan portem jugades unes rondes demanem que facin canvis en la numeració. També podem donar dos números en lloc d'un, fent que juguin un 2x2.

Fins aquí és un joc senzill. Per augmentar la dificultat, demanem a cada equip que els jugadors es numerin de l'1 al 4 i a més cadascún tingui una lletra de la "A" a la "D". Llavors per iniciar donem un número i una lletra. Els jugadors implicats fan el 2x2. Però pot passar que en un jugador coincideixi número i lletra, amb la qual cosa hi haurà una situació 2x1.

En sessions posteriors, i un cop els jugadors coneixen més el joc, podem repetir amb més progressions, augmentant més la dificultat. Cada jugador un número, una lletra i un color (groc, blau, blanc i roig, per exemple). I més tard, les tres coses més un animal (gat...). Normalment no direm més de dues coses (lletra i color, número i lletra...)

És una activitat divertida i a la vegada treballem aspectes diferents del futbol.

Andreu Vigo, 2021.