logo Entrenant Futbol
Jocs clàssics adaptats al futbol: Joc de l'Oca

Hi ha jocs de tota la vida que es poden adaptar al futbol. Aquí us presento una adaptació meva del joc de l'Oca. Ja existeixen altres adaptacions d'aquest joc que podeu trobar fàcilment per la xarxa. La meva està enfocada a les capacitats coordinatives i les habilitats tècniques, amb diversos mòbils, i en un nivell d'iniciació, que després sempre es pot anar complicant de manera progressiva si cal.
Com he assenyalat aquesta adaptació té un nivell d'iniciació, amb un recorregut de caselles limitat i on la dificultat l'adaptarem als nostres esportistes. Els móbils no usuals en el futbol que necessitem son un dau d'escuma, una pilota de rugby, un globus (o més, per recanvi) i dues pilotes de tennis. Convé tenir daus normals per als esportistes, per anat llançant per jugar. I el material extra que caldrà inclou un cubell o capsa de cartró, a més d'un parell d'escales d'entrenament. A més disposarem dels cons i pilotes de futbol habituals en les nostres sessions. Utilitzarem també una porteria que pot ser petita o de futbol 7 perfectament.

Joc de l'Oca adaptat a futbol

Podeu baixar-vos una còpia del joc per imprimir aquí

Descripció de les tasques de les caselles

1 Amb una pilota de futbol fer tocs amb totes les superfícies de contacte. Segons nivell dels esportistes podem posar un número mínim per poder superar la casella

2 Amb una pilota de futbol hem d'anar fent tocs des d'un con inicial fins a un altre situat a 5 passes o metres. Segons nivell dels esportistes podem indicar que per superar la casella la pilota no pot caure durant el recorregut

3 L'Oca. D'aquí es va a la casella d'Oca següent i es torna a llançar el dau

4 Drecera a la casella 8, conduïnt una pilota de futbol frontalment a través de l'escala

5 Amb una pilota de tennis fer tocs amb totes les superfícies de contacte. Segons nivell dels esportistes podem posar un número mínim per poder superar la casella

6 L'Oca. D'aquí es va a la casella d'Oca següent i es torna a llançar el dau

7 Amb una pilota de futbol fer tocs amb totes les superfícies de contacte mentre amb una mà anem donant tocs al globus

8 Amb el dau d'escuma fer tocs amb totes les superfícies de contacte

9 L'Oca. D'aquí es va a la casella d'Oca següent i es torna a llançar el dau

10 Mini drecera a la casella 12, conduïnt una pilota de futbol lateralment a través de l'escala

11 En aquesta casella cal ficar la pilota, des de terra, a dins del cubell o capsa de cartró, a una petita distància

12 Cal tornar a la casella 10 i fer el procés de tornar a la 12

13 Amb una pilota de rugby fer tocs amb totes les superfícies de contacte. Segons nivell dels esportistes podem posar un número mínim per poder superar la casella

14 L'Oca. D'aquí es va a la casella d'Oca següent i es torna a llançar el dau

15 Amb una pilota de futbol hem d'anar fent tocs des d'un con inicial fins a un altre situat a 7 passes o metres. Segons nivell dels esportistes podem indicar que per superar la casella la pilota no pot caure durant el recorregut

16 Des d'una distància més o menys propera cal donar al travesser de la porteria. Segons nivell dels esportistes podem marcar com condició necessària per superar la casella el fet de donar al travesser

17 L'Oca. D'aquí es va a la casella d'Oca següent i es torna a llançar el dau

18 Pou. aquí es perd el torn

19 Amb una pilota de tennis fer tocs amb totes les superfícies de contacte. Segons nivell dels esportistes podem posar un número mínim per poder superar la casella

20 Final. Qui primer arriba és el campió. En cas de sobrar de la tirada del dau es rebota enrera

Andreu Vigo, 2023

Agraïments per als esportistes del CF Begues que van provar aquesta versió i van contribuir amb millores