logo Entrenant Futbol
El repte

Descripció de les cartes (continua)

25 Habilitat: Cada participant ha de fer una sèrie de 10 tocs sense que caigui la pilota. 1 intent. 3 punts per cada

26 Petanca: Tocar una pilota posada a 10 metres. 2 intents. 2 punts

27 Diana: Tirar a una diana amb 3 cercles fets amb cons situada al terra a 15 metres. 2 intents. 1r cercle 1 punt, 2n cercle 3 punts, 3r cercle 7 punts

28 Habilitat: Fer 5 tocs amb la cama menys hàbil sense que caigui la pilota. 2 intents. 2 punts

29 Gol olímpic. Des del corner tirar a porteria. 2 intents. 6 punts en cas de gol

30 Conducció: Conduir entre 5 cons sense tocar-los. 2 intents. 1 punt

31 Habilitat dinàmica i tir: Fer tocs sense que caigui la pilota en un espai de 3 metres separat per cons en direcció a porteria i tirar abans que la pilota toqui terra. 1 intent. Gol 3 punts, no gol 1 punt

32 Hattrick: Tirar 3 penals. Un dels particpants fa de porter. Cada gol 1 punt, i fer els 3 gols suma 2 punts més.

33 Escull entre: a.Tir al pal o b.Habilitat dinàmica: En un espai de 10 metres separats per cons anar d'un extrem a un altre fent tocs sense que caigui la pilota. 2 intents. 8 punts

34 Habilitat: Fer 10 tocs alternant toc i bot. 2 intents. 2 punts

35 Habilitat: Aixecar la pilota de 2 maneres diferents. 2 intents. 2 punts

36 Habilitat: Aixecar la pilota. 2 intents. 1 punt

37 Habilitat: Fer 5 tocs amb genolls sense que caigui la pilota. 2 intents. 2 punts

38 Comodí: Agafa una altra carta i suma 1 punt més al repte que indica

39 Comodí: Agafa una altra carta i suma 1 intent més al repte que indica

40 Habilitat: Seqüència de tocs. Sense que caigui la pilota fer un toc amb el cap, un toc amb el genoll i un toc amb el peu. 2 intents. 2 punts

41 Escull un company per ser porter. Tira 1 penal. 1 intent. Gol 1 punt. No gol 1 punt per al porter

42 Escull un company. Fer tocs alternats entre els dos sense que caigui la pilota. 1 intent. Cada 10 tocs entre els dos 1 punt per cada

43 Escull un company per ser porter i un altre per competir. Tira 1 penal cada un dels dos que competiu. 1 intent. Gol 1 punt. No gol 1 punt per al porter i 1 punt per al competidor

44 Escull un company. Qui fa més tocs sense que caigui la pilota s'emporta els punts. 1 intent. 3 punts

45 Escull un company per fer crossbar. 3 intents. 6 punts pel company i 3 per tu

46 Escull un company i 2 adversaris. La parella que sumi més tocs sense que caigui la pilota s'emporta els punts. 1 intent. 2 punts per cada un de la parella guanyadora

47 Escull un company i 2 adversaris. La parella que sumi més tocs alternats sense que caigui la pilota s'emporta els punts. 1 intent. 2 punts per cada un de la parella guanyadora

48 Tir: Penal. Un dels particpants fa de porter. 1 intent. Gol 1 punt

Podeu baixar-vos una còpia del joc de cartes El Repte d'Entrenant Futbol per poder-la imprimir aquí

Es recomana imprimir-la en paper gruixut o cartolina, o bé en paper adhesiu per retallar i enganxar a una baralla tradicional

Andreu Vigo, 2023

Agraïments per als esportistes del CF Begues que van ajudar provant la primera versió del joc de cartes El Repte d'Entrenant Futbol