logo Entrenant Futbol
El repte

El Repte d'Entrenant Futbol és un joc de cartes. Cada carta de la baralla presenta una tasca a fer i una puntuació a obtenir. Per guanyar el Repte cal arribar a una suma de punts determinada abans que la resta de participants. Aquesta suma de punts la decidiu a l'inici del joc, per exemple es pot establir una suma de 25 punts per arribar en primer lloc i guanyar.
La baralla té 48 cartes, numerades. Hi ha algunes cartes comodí, que donen algun avantatge. Hi ha cartes que donen opcions de tasques a escollir. I hi ha algunes cartes que demanen participació d'algun o alguns companys del joc, bé per cooperar o bé per competir, i la puntuació a obtenir dependrà del resultat d'aquesta cooperació o d'aquesta oposició.

El nivell de dificultat d'aquesta baralla de cartes és vàlid per a esportistes iniciats en la pràctica del futbol i està pensat per edats a partir dels 10 anys endavant.

Podeu baixar-vos el joc de cartes per imprimir aquí

Material, espai i desenvolupament. Per jugar calen pilotes i cons, un peto i un parell d'aros. També caldrà disposar d'un full i un boli per anar registrant els punts de cada participant. L'espai mínim és d'un quart de camp amb porteria (de F5 o F7 ja va bé). En aquest espai haureu de preparar uns mini espais que algunes cartes requereixen, per exemple zones de 3, 5 i 10 metres separades per cons. El desenvolupament serà per torns. En cada torn cada jugador treurà una carta de a baralla a l'atzar. En l'inici del joc un dels participants barrejarà la baralla de cartes.
Opció de jugar un sol. Si vols fer el Repte de manera individual pots apartar totes les cartes que demanen més d'un participant. Pots mesurar el temps que trigues a aconseguir la quantitat de punts que marquis per assolir el Repte i d'aquesta manera tenir un rècord a batre el proper cop que hi juguis. Una altra manera és definir un temps determinat de joc. per exemple 20 minuts, i veure quants punts pots aconseguir durant aquest temps.

En cas de no disposar del material necessari pots adaptar les tasques com convingui.

Descripció de les cartes

1 Habilitat dinàmica: En un espai de 3 metres separats per cons anar d'un extrem a un altre fent tocs sense que caigui la pilota. 2 intents. 2 punts

2 Tir: Crossbar. Tirar a tocar el travesser de la porteria. 3 intents. 6 punts

3 Habilitat: 3 segons aguantant la pilota amb el cap sense que caigui. 2 intents. 3 punts

4 Tir: Pal. Tirar a tocar el pal de la porteria. 3 intents. 4 punts

5 Regat: Ruleta. Fer el regat de la ruleta. 2 intents. 3 punts

6 Habilitat dinàmica: En un espai de 5 metres separats per cons anar d'un extrem a un altre fent tocs sense que caigui la pilota. 2 intents. 3 punts

7 Habilitat: Fer 10 tocs sense que caigui la pilota. 2 intents. 2 punts

8 Regat: Doble bicicleta. Fer el regat de la doble bici. 2 intents. 3 punts

9 Habilitat: Seqüència de tocs. Sense que caigui la pilota fer un toc amb el peu, un toc amb el genoll i un toc amb el cap. 3 intents. 4 punts

10 Control. Llançar la pilota amunt i quan caigui "punxar-la". 2 intents. 1 punt

11 Habilitat dinàmica: En un espai de 10 metres separats per cons anar d'un extrem a un altre fent tocs sense que caigui la pilota. 2 intents. 4 punts

12 Regat: Croqueta. Fer el regat de la croqueta. 2 intents. 1 punt

13 Tir: Peto. Tirar a tocar el peto, posat a l'escaire de la porteria. 3 intents. 10 punts

14 Tir: Cono. Tirar a tocar el cono, posat a en mig de la línia de la porteria. 3 intents. 5 punts

15 Passada: Fer una passada entre 2 cons situats a 10 metres i separats entre ells per 1 metre. 2 intents. 3 punts

16 Golf: Cal deixar la pilota dins d'un aro posat al terra a 5 metres. 2 intents. 4 punts

17 Habilitat: Tots els participants fan cadascun una sèrie de tocs sense que caigui la pilota. Qui en fa més guanya. 1 intent. 3 punts pel guanyador

18 Escull entre: a.Crossbar o b.Habilitat: 25 tocs sense que caigui la pilota. 2 intents. 10 punts

19 Habilitat: Fer 5 tocs sense que caigui la pilota. 2 intents. 1 punt

20 Golf: Cal deixar la pilota dins d'un aro posat al terra a 10 metres. 2 intents. 8 punts

21 Control. Fer 3 controls amb 3 parts del cos diferents. 1 intent. 1 punt

22 Control. Llançar la pilota amunt i quan caigui "punxar-la" amb control orientat. 3 intents. 3 punts

23 Regat: Bicicleta. Fer el regat de la bici. 2 intents. 1 punt

24 Habilitat: Fer 5 tocs amb el cap sense que caigui la pilota. 2 intents. 2 punts

Torna a continguts