logo Entrenant Futbol
Les activitats favorites

El rondo de 5

Aquesta activitat forma part d'un article que vaig publicar a Fútbol. Cuadernos Técnicos el juny de l'any 2000 1

Es tracta d'un rondo de 4 jugadors contra 2 en un espai de 5 costats.

rondo de 5 costats

La diferència amb altres activitats d'aquest tipus està en el funcionament:

Els 4 jugadors en possessió de la pilota intenten mantenir-la, sempre buscant que el posseïdor tingui les opcions de passar a la seva dreta i a la seva esquerra (sempre quedarà un cantó buit dels 5).

Quan un jugador dels 2 recupera la possessió de la pilota intenta sortir de l'espai conduïnt, aprofitant el cantó buit o no, o bé passant al company que serà qui condueixi fora de l'espai, de la mateixa manera. Es pot establir un sistema de puntuació: gol (sortida) = 2 punts, assistència = 1... Els canvis de rol es poden establir com vulgueu, canviant la parella recuperadora després d'un temps determinat, o bé encara que no es produeixi gol el jugador que ha recuperat la pilota canvia pel que l'ha perdut.

La idea d'aquest exercici és contribuir a millorar la reacció dels 6 jugadors davant la pèrdua/recuperació de la pilota. Els que defensen quan recuperen han d'actuar de manera immediata per sortir de l'espai i els que ataquen han de defensar per tal que la sortida (gol) no es produeixi.

Aquesta activitat es pot adaptar amb més jugadors i més espai, amb els mateixos objectius.

1 Actividades para mejorar la rapidez en el cambio de mentalidad de atacante a defensor y viceversa a Fútbol. Cuadernos Técnicos número 16, pàgines 62 a 66, juny de 2000, Wanceulen Editorial Deportiva, Sevilla.

L'editorial va cometre alguns errors en la publicació de l'article i en aquesta activitat, concretament, va posar un gràfic que es no corresponia amb la seva descripció.

Andreu Vigo, 2021.