logo Entrenant Futbol
10 coses a valorar per fer una bona sessió d'entrenament de futbol

1 Bases de l'entrenament

Hem de conèixer bé les bases de l'activitat física i cal respectar-les quan preparem les activitats i les fem, en relació als espais, el temps, les pauses...

2 Planificació

Cal fixar objectius clars i continguts a mida per a cada sessió, allò què vols obtenir i què i com ho faràs per obtenir-ho

3 Organització

S'ha de distribuir l'espai i el material necessaris per la sessió, i definir els grups de treball si s'escau, amb la idea d'agilitzar el pas d'una activitat a una altra i també per tenir un control visual més fàcil

4 Explicacionsglobus de dialeg

Per iniciar la sessió o una activitat comentar de manera breu i clara els objectius i les activitats als jugadors, i motivar-los per assolir aquests objectius

5 Escalfament

Preparar un bon inici de la sessió ajuda a millorar el rendiment i la prevenció de lesions

6 Intensitat

S'ha de marcar fent servir la veu i els gestos, per motivar els jugadors a obtenir els objectius de l'activitat, i fer que gaudeixin del joc de futbol

7 Correccionsvist-i-plau

S'ha de corregir sempre, i s'ha de fer servir un llenguatge entenedor i també fer exemples pràctics

8 Evitar mesures disciplinars de tipus físic

Per exemple, córrer donant voltes al camp o fer abdominals son activitats les quals puntualment formen part de l'entrenament del futbol, i no s'han de veure com un càstig

9 Hidrataciógoya d'aigua

Cal incloure pauses entre les activitats per a poder rehidratar-se correctament

10 Avaluar

És molt important que ho fem. Hem de saber si ha existit una transferència del que s'ha treballat a allò que voliem aconseguir. Hem de veure quines activitats han anat bé i quines no, o menys, i perquè.

Andreu Vigo, 2005. Darrera versió maig de 2020

Torna a continguts