logo Entrenant Futbol
Tips & Tricks

Comunicació més efectiva: L'espai

Quan ens adrecem al grup per comunicar quelcom hem de fixar-nos en l'espai que estem ocupant ja que l'efectivitat del missatge dependrà en part d'aquest espai.

Anem a veure l'exemple següent

exemple error

exemple encert

En la imatge a mentre l'entrenador s'adreça a un grup de jugadors darrera seu hi ha dos jugadors més pilotejant. Si no és que es vol exemplificar alguna acció amb aquests dos jugadors aquesta comunicació no serà 100% efectiva, perquè l atenció dels jugadors del grup es dividirà entre l'entrenador i els dos jugadors pilotejant.

En la imatge b darrera l'entrenador no hi ha més que una paret, per tant l'atenció del grup de jugadors anirà tota cap a ell i la comunicació serà més efectiva.

Per tant, a l'hora de comunicar hem de tenir en compte on farem aquesta comunicació.

Andreu Vigo, 2023