logo Entrenant Futbol
Tips & Tricks

En aquest racó hi ha consells i trucs per ajudar en la tasca d'entrenar futbol

Obtenir informació útil: Twitter

Comunicació + efectiva: l'espai

Obtenir informació útil: Llocs web

Sessions estàndard treballant-hi

Comunicació + efectiva: el llenguatge treballant-hi

dona'ls les eines que volen per deixar anar la seva creativitat