logo Entrenant Futbol
Jocs d'animació per menuts

Aquesta és una sèrie de jocs clàssics adaptats al futbol que resulten ideals per animar les sessions d'entrenament dels més menuts. Entre els continguts d'Entrenant Futbol es poden trobar també adaptacions dels jocs del Mocador i de l'Oca.

Joc de les cadires

En aquest joc clàssic aplicarem el contingut tècnic de la conducció.

Material i espai. Per practicar el joc necessitarem cons de dos colors ben diferenciats que faran el paper de les cadires. Per exemple cons blancs i cons blaus, tants parells de cons com total de menuts menys un hi hagi. I també necessitarem una pilota per cada un dels practicants. Distribuirem tots els cons necessaris per un espai de mides adaptades al numero de jugadors.

Desenvolupament del joc. Al nostre senyal tots els menuts començaran a conduir per l'espai, sense xocar entre ells ni amb els cons. Quan diguem "blanc!" o "blau!" cada menut haurà de buscar el con del color corresponent. Quedarà un menut sense con que quedarà eliminat i passarà a fer un altre exercici complementari mentre es resol la resta del joc. Retirem un parell de cons i tornem a fer la seqüència. I repetim fins que hi ha un campió.

Joc de les cadires adaptat al futbol

Joc de les bitlles

Aquesta activitat ens ajudarà a aplicar els continguts tècnics de la passada i el tir amb precisió.

Material i espai. Per dur a terme aquesta activitat ens caldran pilotes i cons mitjans o alts, i lleugers. Podem fer el joc de maneres diferents. Posaré dues que serveixin d'exemple:

Exemple 1. Enfrontem dos equips separats per un espai més o menys llarg, depenent del nivell. En mig de l'espai situarem la filera de cons.

Exemple 2. Situem un equip i davant una filera de cons. L'espai de separació dependrà com abans del nivell. Al costat fem el mateix amb l'altre equip.

Desenvolupament del joc. Al nostre senyal els menuts comencen a passar/tirar pilotes contra els cons. Guanya l'equip que en tira més o abans, segons l'exemple. Podem fer rondes, depenent del temps disponible.

Exemple 1Joc de les bitlles adaptat al futbol

Exemple 2Joc de les bitlles adaptat al futbol

Cursa de relleus

Aquest exercici el podem fer de moltes maneres, però sempre per equips. El contingut tècnic serà el de conducció en velocitat.

Material i espai. Ens caldrà disposar de pilotes i cons, piques si volem afegir més elements, i petos, un per equip, per portar a la mà mentre es fa la conducció.

Desenvolupament del joc. Disposem els equips en fileres. El primer de cada filera tindrà pilota i un peto a la mà, que haurà d'entregar al següent quan acabi la conducció. Al nostre senyal els primers de cada grup inicien la conducció en el recorregut marcat fins que l'acaben i entreguen pilota i peto al següent. I així successivament fins el darrer de la filera. L'equip que arriba primer suma punt. Podem disposar algunes rondes i també podem canviar algun element en cada ronda, depenent del nivell del grup.

Hi ha molts més jocs que podeu adaptar al futbol i que us ajudaran a fer més divertida la sessió d'entrenament. Animeu-vos a fer les vostres adaptacions als jocs!!

Andreu Vigo, març 2023