logo Entrenant Futbol
part de llibreta
Continguts

Jocs d'animació per menuts

Joc de futbol per zones

Exemple de roda de passades amb contingut tàctic nou!

Exemple de treball per línies treballant-hi

Exemple de treball amb complements específics de força treballant-hi

Defensar 10 treballant-hi

torna a continguts anteriors...

pissarra de futbol amb fitxes d'escacs
fragment de llibreta