logo Entrenant Futbol
part de llibreta
Continguts

Tasques combinades

Jocs clàssics adaptats al futbol: Joc de l'Oca

Jocs d'animació per menuts

Joc en espai reduït per zones

Roda de passades amb contingut tàctic

Treball per línies treballant-hi

Treball amb complements específics de força treballant-hi

Defensar 10. Conceptes i treballs individuals, de línia i col·lectius treballant-hi

torna a continguts anteriors...

fragment de llibreta