logo Entrenant Futbol
Tasques combinades

Les tasques combinades venen a ser una seqüència d'activitats realitzada cadascuna amb un espai concret i amb una relació entre elles. En l'inici cada espai disposa d'un grup de treball, i després tots els grups van rotant conforme es desenvolupen les activitats.

Per a exemplificar aquesta idea de tasques combinades veurem una seqüència de 3 activitats, cadascuna en un espai delimitat dins de mig camp, cadascuna amb el seu grup de treball (5 jugadors en aquest exemple) i que es faran per ordre i es relacionaran entre sí.

mig camp amb 3 espais

Activitat 1mig camp amb espai 1 banda dreta

La seqüència s'inicia amb l'activitat de l'espai 1 i consisteix en fer una evolució que ha d'acabar en una centrada a l'espai 2.

descripció espai 1

Activitat 2mig camp amb espai 2 àrea de penal

Aquesta activitat s'inicia a l'espai 2 quan el grup de l'espai 1 (vermells) arriba amb la intenció de rematar la centrada. El grup de l'espai 2 (blaus) haurà de defensar aquesta centrada i impedir qualsevol rematada. Conforme es resolgui l'acció el grup de l'espai 2 (blaus) anirà a l'espai 1 i es prepararà per a iniciar una altra seqüència. El grup de l'espai 1 (vermells) continuarà cap a l'espai 3. El porter sempre treballa en aquest espai.

descripció espai 2

Activitat 3mig camp amb zona 3 banda esquerra

Aquesta activitat s'inicia a l'espai 3 amb l'arribada del grup de l'espai 1 (vermells) que després d'acabar l'acció de centrada-rematada ve a defensar una sacada de banda que faran els grocs, que han de progressar cap a porteria. En acabar, el grup de l'espai 1 (vermells) es queda i el de l'espai 3 (grocs) va l'espai 2.

descripció espai 3

Ja es pot iniciar una altra seqüència!!

En aquest exemple es treballen molts aspectes de l'entrenament en situacions de joc habituals. La sacada de banda 1 es pot aprofitar per fer alguna estratègia preparada previament. La idea de millorar la resposta davant pèrdua/recuperació de la pilota 2 també és present en la seqüència feta pel grup que surt des de l'espai 1 i acaba al 3.

1 Podeu llegir l'article Situacions de joc des de fora de banda aquí

2 Podeu llegir l'article Activitats per millorar la resposta davant pèrdua/recuperació de la pilota aquí

Andreu Vigo, 2023

Torna a continguts