logo Entrenant Futbol
Roda de passades amb contingut tàctic

Les rodes de passades son una de les activitats més habituals en les sessions d'entrenament. Podem donar-li un ús tàctic si introduïm un recorregut adaptat a una situació de joc real i unes accions que afavoreixin les necessitats de la idea de joc que volem aconseguir. Tot seguit teniu un exemple senzill a partir d'una sacada de banda 1.

En la imatge següent es pot veure el punt de sortida de la pilota, el dels jugadors (cons vermells), el material adicional que cal, en aquest cas 1 escala i 3 cons alts (blaus), i també la seqüència de posicions que seguiran dels jugadors (A-D). Recordeu que és un exemple senzill.

roda tàctica

En la imatge següent es veuen les accions de cada punt que ara passo a descriure.

roda tàctica

A. Aquí disposarem un mínim de 2 jugadors amb pilota, per agilitzar l'activitat. El primer jugador inicia l'acció amb una sacada de banda. Esperarà el retorn de B i farà una passada on B desmarca. Després A va a B.

B. El jugador rep la sacada de banda i torna la pilota a A (segons nivell un o dos tocs). Llavors desmarca a l'esquena del con blau i rep una passada d'A (observar orientació del cos correcta). Passarà a C i farà l'escala per anar a C.

C. Quan B rep la passada d'A el jugador C desmarca endavant per rebre la passada de B. Condueix per fer regat al segon con blau i fa passada a D per després anar a la posició d'aquest.

D. Quan el jugador rep la passada de C fa una conducció, un regat al tercer con blau i conducció final fins A, on inicia el recorregut.

1 Sobre situacions de joc a partir d'una sacada de banda podeu llegir aquest article a Entrenant Futbol

Andreu Vigo, maig 2023.

Torna a continguts