logo Entrenant Futbol
Joc en espai reduït per zones

Aquesta activitat ens permet treballar la progressió en el joc. Segons nivell i experiència podem variar o afegir normes per augmentar o reduir la dificultat.

Disposem de 2 equips de 5 jugadors 1

En un espai de 30x40 aproximadament definim 3 zones amb cons i repartim els jugadors tal com es veu a la imatge.

joc 3 zones

Les dues zones ratllades de la imatge son les zones de finalització. En aquestes zones es dona una superioritat defensiva. En la zona central hi ha igualtat numérica.

L'objectiu de l'equip que inicia el joc serà arribar a la zona de finalització oposada amb pilota controlada. Si el posseïdor final és el punta el gol serà doble.

Normes

a. Un jugador de la zona defensiva pot entrar a la zona central quan el seu equip està en possessió de la pilota, però només un. Per exemple, el jugador que en la imatge té pilota pot iniciar la jugada conduïnt cap a la zona central, i allí seguir participant fins que s'acabi en gol o es perdi la possessió.

b. De la mateixa manera, el punta sempre pot anar a la zona central per participar de l'atac, però mai per defensar.

c. Un jugador de la zona central pot entrar en la zona de finalització quan el seu equip està en possessió de la pilota, però només un. Aquest jugador pot finalitzar la jugada si rep una passada, o entra conduïnt la pilota.

Avançades

Quan aquest joc ja ha estat provat i es coneix bé, i a més el nivell dels jugadors és alt, es poden afegir normes per augmentar la dificultat. Exemples:

- Quan el punta de l'equip posseïdor va a zona central pot ser pressionat per un dels jugadors de la zona de finalizació, és a dir, aquest jugador que està defensant pot anar també a la zona central.

- El punta quan està en situació de defensar pot entrar a la zona central a ajudar si un dels jugadors de la zona de finalització de l'equip posseïdor avança a la zona central.

1 Depenent del nivell i experiència dels jugadors podem incloure un comodí en zona central per facilitar el desenvolupament del joc. Aquest comodí podem decidir que pugui marcar o no.

Andreu Vigo, març 2023.

Torna a continguts