logo Entrenant Futbol
Les activitats favorites

Activitat de coordinació

part del camp de futbol

Aquesta és una de les meves activitats favorites ja des dels meus inicis com a entrenador. Recordo quan el material no era tan accessible com ara improvisar amb coses com... testos de plàstic... Bé, per mi la importància que té queda reflectida de la manera següent, i en la cita posterior:

Si l'aprenentage es dona quant hi ha una capacitat de coordinar els nostres moviments per adaptar-se i relacionar-se amb unes característiques específiques del nostre entorn estarem d'acord que el treball d'aquesta capacitat de coordinar és preferent en qualsevol activitat esportiva, ja des de edats d'iniciació. Us recomano que llegiu més sobre les capacitats coordinatives a L'educació motora de base (vegeu bibliografía).

L'aprenentage de la tècnica i la tàctica esportives comportarà l'adaptació i l'establiment de noves coordinacions de moviments en relació a les situacions esportives específiques (Riera, J.) 1

Algunes consideracions

L'activitat de coordinació ha de tenir present sempre l'edat i nivell amb els que es treballa a l'hora de definir els exercicis que inclou i també ha de considerar que l'aprenentage és un procés que té inici però no té final, i per tant, aquesta activitat es pot fer durant tota la temporada, a més que és útil en edats adultes també.

Normalment aquesta activitat va a l'inici de la primera sessió de la setmana. Tot i això, és molt recomanable incloure elements de coordinació sempre en tots els inicis de les sessions. L'estructura que utilitzo habitualment és en forma de circuit de 3 o 4 exercicis. Es pot fer cada exercici un temps (3-4 minuts), fins completar el circuit (manera més recomanable si estàs sol perquè et permet corregir/avaluar més fàcilment), o bé passar d'exercici a exercici fins arribar a un temps total. Conforme avanci la temporada has de variar els exercicis cada 3 /4 setmanes. Segons els progressos pots augmentar a poc a poc la dificultat.

Important i molt: les demostracions i les correccions

Aquí us poso alguns exemples per edats diferents (recordeu adaptar-los al nivell dels vostres esportistes):

Exemple per a un grup en edats d'iniciació

Exemple per a un grup en edats d'iniciació (progressió)

Exemple per a grups d'entre 10-14 anys

BIBLIOGRAFIA

Varis. L'educació motora de base. Capítol VI, pàgines 143 a 162. Istituto della Enciclopedia Italiana, CONI i Generalitat de Catalunya, DGE. Catalunya, 1989. (Dins el programa multimèdia per tècnics d'esport base de l'Escola Catalana de l'Esport)

1 Riera, Joan. Fundamentos del aprendizaje de la tecnica y la táctica deportivas. Inde, Barcelona, 1989.

Andreu Vigo, 2021.

Agraïments per a Javier Mulero "Villi" i Òscar Rojals